รู้หรือไม่ ออกแบบและติดตั้งเครื่องจักรระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมอย่างไร ให้ได้มาตรฐาน

เพราะเหตุใดโรงงานอุตสาหกรรมถึงนิยมใช้เครื่องจักรระบบอัตโนมัติในการผลิต 

 

เครื่องจักรระบบอัตโนมัติ


        เครื่องจักรระบบอัตโนมัติ ถือเป็นหัวใจสำคัญของโรงงานอุตสาหกรรมอย่างมาก เพราะเครื่องจักรระบบอัตโนมัติถูกออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์และใช้เทคโนโลยีหรือระบบอัจฉริยะต่างๆเข้ามาช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับกระบวนการผลิตของธุรกิจต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
  ดังนั้นโรงงานอุตสาหกรรมในยุคปัจจุบันจึงนิยมใช้เครื่องจักรระบบอัตโนมัติกันอย่างแพร่หลาย เพราะสามารถช่วย ลดการใช้แรงงานของมนุษย์ในการผลิตสินค้าและการบริการเป็นอย่างดี ถือว่าเป็นการลงทุนระยะยาวที่จะช่วยสร้างกำไรได้มหาศาลในอนาคตให้กับธุรกิจของตน

 

ระบบอัจฉริยะที่นิยมนำมาประยุกต์ใช้กับเครื่องจักรระบบอัตโนมัติ  ดังนี้


  • เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT)
  • คอมพิวเตอร์ช่วยการผลิต (Computer Aided Manufacturing: CAM)
  • อุปกรณ์ควบคุมเชิงตัวเลข (Numerical Controlled Equipment: NC)
  • หุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Industrial Robot)
  • ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น (Flexible Manufacturing System: FMS)
  • ระบบการผลิตแบบบูรณาการกับคอมพิวเตอร์ (Computer Integrated Manufacturing: CIM)


        โดยระบบอัจฉริยะที่ถูกนำมาประยุกต์ใช้กับเครื่องจักรระบบอัตโนมัตินี้ มักจะถูกนำมาใช้งานในหลายส่วนของกระบวนการผลิต เช่น การประกอบชิ้นงาน การเชื่อมโลหะ การยกชิ้นส่วนที่มีน้ำหนักมากขึ้นลง การพ่นสี  การหยิบจับวัสดุมีคมหรือสารเคมี ฯลฯ ซึ่งเครื่องจักรระบบอัจฉริยะสามารถทำงานได้ต่อเนื่องตลอด 24 ชม. จึงสามารถผลิตสินค้าได้จำนวนมากเพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการแข่งแข็งให้กับเจ้าของธุรกิจได้เป็นอย่างดี 

 

เครื่องจักรระบบอัตโนมัติ

 

 

ข้อดีของเครื่องจักรระบบอัตโนมัติที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ได้แก่ 


1. ช่วยลดการหยุดทำงานของเครื่องจักร : Reduce Downtime
         - มีการยกระดับการทำงานของเครื่องจักรและปรับปรุงฟื้นฟูสภาพเครื่องจักรเดิมให้กลับมาอยู่ในสภาพที่
         - มีฟังก์ชั่นระบุและแสดงจุดเสียของเครื่องจักร ทำให้การแก้ปัญหาการหยุดทำงานทำได้รวดเร็ว
         - ทำงานได้ตามที่กำหนดไว้ เป็นการลดการหยุดการทำงานของเครื่องจักร
         - ลดการหยุดการทำงานของเครื่องจักรด้วยการชี้ให้เห็นศักยภาพที่สามารถพัฒนาได้ ทำให้การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์และเชิงป้องกันง่ายขึ้น
  2. เพื่อปรับปรุงด้านคุณภาพ : Improve Quality
         -  สามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงด้านการผลิตและข้อมูลกระบวนการผลิตได้อย่างรวดเร็ว
         - สามารถระบุและติดตามวัสดุสำหรับผลิต ผลิตภัณฑ์และของเสีย ที่ตกสเปกได้
         - จัดการข้อมูลการทดสอบคุณภาพสินค้าได้แบบตามเวลาจริง
  3. เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต : Increase Productivity
         - ลดเวลาเฉลี่ยในการเคลื่อนที่ของชิ้นงาน ในกระบวนการผลิต เพิ่มอัตราการผลิตลดปริมาณของเสียให้มีน้อยที่สุดลดความผิดพลาด
        - ลดรอบเวลาการผลิตและปริมาณชิ้นส่วนที่ค้างระหว่างกระบวนการ
        - สามารถคาดการณ์ปริมาณการผลิตได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง
        - ปรับปรุงการใช้ประโยชน์จากเครื่องจักรให้เต็มที่และการยศาสตร์
  4. เพื่อเพิ่มความปลอดภัย (Enhance Safety)
         - เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานเครื่องจักรให้กับผู้ปฏิบัติงาน
         - มีการแยกพื้นที่อันตรายไว้ต่างหาก และมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่มีประสิทธิภาพ

 

รับผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติทุกชนิด


        บริษัท ไอ.เอ็ม.อี. รีโวลูชั่น จำกัด Auto assembly machine เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านเครื่องจักรจักรระบบอัตโนมัติสำหรับงานอุตสาหกรรมทุกชนิดแบบครบวงจร ซึ่งทางบริษัทฯ ผลิตเครื่องจักรระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมกลุ่มยานยนต์ เช่น ผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำ และผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ในปัจจุบันบริษัทขยายลูกค้าไปยัง กลุ่มลูกค้าผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า ผู้ผลิตจิวเวอรี่ ผู้ผลิตยาและเวชภัณฑ์ เพื่อรองรับเทคโนโลยีที่กำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และยังมีการนำแขนกลหุ่นยนต์ มาร่วมประยุกต์ใช้ในระบบอัตโนมัติ การเชื่อมต่อสายการผลิตกับระบบอินเตอร์เน็ท (IoT) และบริษัท ไอ.เอ็ม.อี. รีโวลูชั่น จำกัด ยังคงก้าวไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อที่จะรองรับ Thailand 4.0 ซึ่งทางบริษัทมีทีมวิศวกรที่เชี่ยวชาญในการออกแบบและผลิตเครื่องจักรเป็นอย่างดี  

สนใจติดต่อ
http://imerevolution.com
https://imerevolution.brandexdirectory.com
https://imerevolution.pagesthai.com
https://imerevolution.brand.co.th

 

____________________________________________________

 

สนใจชมข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Marketplace

 

www.brandexdirectory.com
เว็บไซต์รวมสินค้าอุตสาหกรรมอันดับต้นๆ ของประเทศไทย

 

www.pagesthai.com
เว็บไซต์รวมรายชื่อโรงงานผลิต ซับคอนแทรค และบริการ

 

www.Brand.co.th
เว็บรวมสินค้าแบรนด์และผู้ผลิตสินค้าแบรนด์

 

www.eeczone.com
เว็บรวมรายชื่อผู้ประกอบการภาคตะวันออก


 

รุ่งเจริญ ฟู้ด เอ็นจิเนียริ่ง รับผลิตระบบสายพานลำเลียงและติดตั้งเครื่องจักรทุกชนิด

          ผลิตระบบสายพานลำเลียง จะต้องมีการออกแบบให้เหมาะสมกับการประเภทของธุรกิจของลูกค้าให้มากที่สุด เพราะระบบสายพานลำเลียงจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ช่วยลดต้นทุนด้านแรงงานเป็นอย่างมาก ซึ่งอุตสาหกรรมที่นิยมใช้ระบบสายพานลำเลียง ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหารหรือยาและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมงานแปรรูป  เป็นต้น

 

 

 

 

โดยบริการหลักของบริษัท รุ่งเจริญ ฟู้ด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้แก่

 

 

          • รับออกแบบและผลิตระบบลำเลียง

 

 

 

 

          • รับออกแบบผลิตเครื่องจักรทุกชนิดตามสั่ง

 

 

 

 

          • รับผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรมอาหาร

 

 

 

 

          • รับผลิตถังสแตนเลส รวมถึงระบบท่อในกระบวนการผลิตอาหารเหลว ยา และเคมีภัณฑ์

 

 

 

 

          • รับออกแบบและผลิตเครื่องจักรสำหรับล้างทุกชนิด

 

 

 

 

          • รับผลิตอุปกรณ์ เครื่องใช้ สแตนเลสที่ใช้ในองค์กรโรงงาน

 

 

 

 

          ดังนั้นหากต้องการผลิตระบบสายพานลำเลียง หรือระบบลำเลียงอัตโนมัติ หรืองานเครื่องจักรอุตสาหกรรมอาหารต่าง ๆ ต้องอาศัยช่างผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในด้านนี้โดยตรง ซึ่ง บริษัท รุ่งเจริญ ฟู้ด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นบริษัทฯ ดำเนินกิจการด้านวิศวกรรมครบวงจร ให้คำปรึกษาการออกแบบจัดวางกระบวนการการผลิตการออกแบบเครื่องจักร(ด้วยคอมพิวเตอร์) การออกแบบระบบลำเลียงและระบบควบคุมอัตโนมัติ การสร้าง การผลิต การติดตั้งสำหรับทุกอุตสาหกรรม โดยทีมวิศวกรในทุกหน่วยงานภายในเพื่อทำหน้าที่วิศวกรที่แตกต่างกันไป เช่น ระบบลำเลียงอุตสาหกรรมอาหาร วิศวกรออกแบบ วิศวกรโรงงาน วิศวกรผู้ควบคุมงาน เป็นต้น สนใจสินค้าหรือบริการเพิ่มเติม คลิก

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

บทความที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่ควรรู้ในการออกแบบเครื่องจักรอุตสาหกรรม 

ระบบสายพานลำเลียง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงานลำเลียงและจัดเก็บสินค้า 

หน้าที่ของสายพานลำเลียง 


 

 

____________________________________________________

 

สนใจชมข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Marketplace

 

www.brandexdirectory.com
เว็บไซต์รวมสินค้าอุตสาหกรรมอันดับต้นๆ ของประเทศไทย

 

www.pagesthai.com
เว็บไซต์รวมรายชื่อโรงงานผลิต ซับคอนแทรค และบริการ

 

www.Brand.co.th
เว็บรวมสินค้าแบรนด์และผู้ผลิตสินค้าแบรนด์

 

www.eeczone.com
เว็บรวมรายชื่อผู้ประกอบการภาคตะวันออก


 

racking system คืออะไร จำเป็นอย่างไรในยุคปัจจุบัน | โลหะประทีป เน็กซ์เจน บจก.

 

racking system

 

 

racking system ในคลังสินค้าคืออะไร


racking system ระบบชั้นวางสินค้าที่เราสามารถพบเห็นอย่างเป็นประจำได้ที่คลังสินค้า ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม เพื่อใช้สำหรับการจัดเก็บสินค้าได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น โดยชั้นวางสินค้าในอุตสาหกรรมจะมีความแข็งแรง ทนทาน มีการออกแบบมาเพื่อให้ทนต่อการรับน้ำหนักได้เป็นจำนวนมาก ไม่เพียงแต่สะดวกต่อการจับเก็บสินค้าเท่านั้น ชั้นวางของโรงงาน racking system ยังเหมาะกับการเลือกหยิบสินค้าสำหรับการขนส่งและการนำออกเพื่อนำสินค้าออกจำหน่ายอีกด้วย

 

บทบาทสำคัญของ racking system 


racking system เรียกได้ว่ามีบทสำคัญในคลังสินค้า ระบบโลจิสติกส์และระบบซัพพลายเชนในโรงงานและอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก ยิ่งในยุคปัจจุบันที่ผู้คนนิยมหันมาซื้อของผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น […] Continue Reading  

 

 

 

สามารถติดต่อได้ที่
บริษัท โลหะประทีป เน็กซ์เจน จำกัด
http://www.racking-system.com
https://lohaprateep.brandexdirectory.com

 

____________________________________________________

 

สนใจชมข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Marketplace

 

www.brandexdirectory.com
เว็บไซต์รวมสินค้าอุตสาหกรรมอันดับต้นๆ ของประเทศไทย

 

www.pagesthai.com
เว็บไซต์รวมรายชื่อโรงงานผลิต ซับคอนแทรค และบริการ

 

www.Brand.co.th
เว็บรวมสินค้าแบรนด์และผู้ผลิตสินค้าแบรนด์

 

www.eeczone.com
เว็บรวมรายชื่อผู้ประกอบการภาคตะวันออก

racking system คืออะไร จำเป็นอย่างไรในยุคปัจจุบัน | โลหะประทีป เน็กซ์เจน บจก.

 

racking system

 

 

racking system ในคลังสินค้าคืออะไร


racking system ระบบชั้นวางสินค้าที่เราสามารถพบเห็นอย่างเป็นประจำได้ที่คลังสินค้า ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม เพื่อใช้สำหรับการจัดเก็บสินค้าได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น โดยชั้นวางสินค้าในอุตสาหกรรมจะมีความแข็งแรง ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ ทนทาน มีการออกแบบมาเพื่อให้ทนต่อการรับน้ำหนักได้เป็นจำนวนมาก ไม่เพียงแต่สะดวกต่อการจับเก็บสินค้าเท่านั้น racking system ยังเหมาะกับการเลือกหยิบสินค้าสำหรับการขนส่งและการนำออกเพื่อนำสินค้าออกจำหน่ายอีกด้วย

 

บทบาทสำคัญของ racking system 


racking system เรียกได้ว่ามีบทสำคัญในคลังสินค้า ระบบโลจิสติกส์และระบบซัพพลายเชนในโรงงานและอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก ยิ่งในยุคปัจจุบันที่ผู้คนนิยมหันมาซื้อของผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น […] Continue Reading  

 

 

 

สามารถติดต่อได้ที่
บริษัท โลหะประทีป เน็กซ์เจน จำกัด
http://www.racking-system.com
https://lohaprateep.brandexdirectory.com

 

____________________________________________________

 

สนใจชมข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Marketplace

 

www.brandexdirectory.com
เว็บไซต์รวมสินค้าอุตสาหกรรมอันดับต้นๆ ของประเทศไทย

 

www.pagesthai.com
เว็บไซต์รวมรายชื่อโรงงานผลิต ซับคอนแทรค และบริการ

 

www.Brand.co.th
เว็บรวมสินค้าแบรนด์และผู้ผลิตสินค้าแบรนด์

 

www.eeczone.com
เว็บรวมรายชื่อผู้ประกอบการภาคตะวันออก

racking system คืออะไร จำเป็นอย่างไรในยุคปัจจุบัน | โลหะประทีป เน็กซ์เจน บจก.

 

racking system

 

 

racking system ในคลังสินค้าคืออะไร


racking system ระบบชั้นวางสินค้าที่เราสามารถพบเห็นอย่างเป็นประจำได้ที่คลังสินค้า ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม เพื่อใช้สำหรับการจัดเก็บสินค้าได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น โดยชั้นวางสินค้าในอุตสาหกรรมจะมีความแข็งแรง ทนทาน มีการออกแบบมาเพื่อให้ทนต่อการรับน้ำหนักได้เป็นจำนวนมาก ระบบจัดเก็บสินค้าอัตโนมัติ ไม่เพียงแต่สะดวกต่อการจับเก็บสินค้าเท่านั้น racking system ยังเหมาะกับการเลือกหยิบสินค้าสำหรับการขนส่งและการนำออกเพื่อนำสินค้าออกจำหน่ายอีกด้วย

 

บทบาทสำคัญของ racking system 


racking system เรียกได้ว่ามีบทสำคัญในคลังสินค้า ระบบโลจิสติกส์และระบบซัพพลายเชนในโรงงานและอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก ยิ่งในยุคปัจจุบันที่ผู้คนนิยมหันมาซื้อของผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น […] Continue Reading  

 

 

 

สามารถติดต่อได้ที่
บริษัท โลหะประทีป เน็กซ์เจน จำกัด
http://www.racking-system.com
https://lohaprateep.brandexdirectory.com

 

____________________________________________________

 

สนใจชมข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Marketplace

 

www.brandexdirectory.com
เว็บไซต์รวมสินค้าอุตสาหกรรมอันดับต้นๆ ของประเทศไทย

 

www.pagesthai.com
เว็บไซต์รวมรายชื่อโรงงานผลิต ซับคอนแทรค และบริการ

 

www.Brand.co.th
เว็บรวมสินค้าแบรนด์และผู้ผลิตสินค้าแบรนด์

 

www.eeczone.com
เว็บรวมรายชื่อผู้ประกอบการภาคตะวันออก

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15